Trung Tâm Âm Nhạc Nguyên Sơn | Cửa hàng nhạc cụ tại Bình Dương

Trung Tâm Âm Nhạc Nguyên Sơn | Học đàn Guitar tại Dĩ An Bình Dương

Trung Tâm Âm Nhạc Nguyên Sơn | Học Piano tại Bình Dương

NĂM SẢN XUẤT CỦA ĐÀN PIANO YAMAHA UPRIGHT

Trung Tâm Âm Nhạc Nguyên Sơn | Trường Nhạc tại Bình Dương
Trung Tâm Âm Nhạc Nguyên Sơn | Lớp dạy nhạc tại Bình Dương
NĂM SẢN XUẤT CỦA ĐÀN PIANO YAMAHA UPRIGHT

Bài viết cùng chủ đề:

ĐÀN PIANO YAMAHA UPRIGHT

 

MODEL PEDAL SERIAL NO. YEAR
U1D - U3C - U3D 2  110000 – 410000  1959-1965
U1E - U2C - U3E 3  410000 – 1040000 1965-1970
U1F - U2F - U3F 3 1040000 – 1230000 1970-1971
U1G - U2G - U3G 3 1230000 – 1420000 1971-1972
U1H - U2H - U3H 3 1420000 – 3130000 1971-1980
U1M, U2M U3M 3 3250000 – 3580000 1980-1982
U1A, U2A U3A 3 3670000 – 4450000 1982-1987
U10BL  U30BL 3 4510000 – 4700000 1987-1989
U10A, U30A 3 4700000 – 5330000 1989-1994
UX 3 2000000 – 3200000 1975-1980
YUA 3 2700000 – 3680000 1978-1982
YUS -YUX 3 3250000 – 3580000 1980-1982
UX1 - UX3 - UX5 3 3670000 – 4640000 1982-1988
UX2 3 3830000 – 4640000 1983-1988
UX10BL - UX30BL - UX50BL 3 4600000 – 4850000 1988-1990
UX10A -UX30A - UX50A 3 4820000 – 5330000 1990-1994
U100 - U300 3 5330000 – 5560000 1994-1997
UX100 - UX300 - UX500 3 5330000 – 5560000 1994-1997
YM10 3 5560000 – 1997-
YU1 - YU3 - YU5 3 5560000 – 1997-
W101 - W102 - W103 3 1950000 – 3210000 1974-1980 
W104 - W105 -W106 3 2000000 – 3210000 1975-1980
W101B 3 3210000 – 3670000 1980-1982
W102B - BW BS 3 3210000 – 4510000 1980-1987
W103B - W104B 3 3210000 – 3670000 1980-1982
W106B - BM BB 3 3210000 – 4510000 1980-1987

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:

Tin tức

Video

Go Top