Trung Tâm Âm Nhạc Nguyên Sơn | Cửa hàng nhạc cụ tại Bình Dương

Trung Tâm Âm Nhạc Nguyên Sơn | Học đàn Guitar tại Dĩ An Bình Dương

Trung Tâm Âm Nhạc Nguyên Sơn | Học Piano tại Bình Dương

Trung Tâm Âm Nhạc Nguyên Sơn | Trung Tâm Âm Nhạc Bình Dương

Trung Tâm Âm Nhạc Nguyên Sơn | Trường Nhạc tại Bình Dương
Trung Tâm Âm Nhạc Nguyên Sơn | Lớp dạy nhạc tại Bình Dương
PIANO
PIANO CĂN BẢN

PIANO CĂN BẢN

Học phí: 6.000.000đ/ khóa

Buổi tối các ngày trong tuần: 

- Lớp 1: Từ 17h00 đến 18h30

- Lớp 2: Từ 18h30 đến 20h00

Buổi sáng: Thứ 2 - 4 - 6 - 7 - CN

- Lớp 1: Từ 8h00 đến 9h30

- Lớp 2: Từ 9h30 đến 11h00

Xem thêm
PIANO NÂNG CAO

PIANO NÂNG CAO

Học phí: 6.000.000đ/ khóa

Buổi tối tất cả các ngày trong tuần: 

- Lớp 1: Từ 17h00 đến 18h30

- Lớp 2: Từ 18h30 đến 20h00

Buổi sáng: Thứ 3 - 5 - 7

- Lớp 1: Từ 8h00 đến 9h30

- Lớp 2: Từ 9h30 đến 11h00

Xem thêm

Tin tức

Video

Go Top