hoc-guitar-tai-Binh-Duong

hoc-ukulele-tai-Di-An-Thu-Duc-Binh-Duong

guitar-dem-hat

Trung Tâm Âm Nhạc Nguyên Sơn | Trung Tâm Âm Nhạc Bình Dương

day-guitar-ukulele-dem-hat-acoustic
Trung Tâm Âm Nhạc Nguyên Sơn | Lớp dạy nhạc tại Bình Dương
GUITAR & UKULELE
GUITAR CĂN BẢN

GUITAR CĂN BẢN

Học phí: 4.000.000đ/ khóa

Buổi sáng: Thứ 3 - 5 - 7

- Lớp 1: Từ 8h00 đến 9h30

- Lớp 2: Từ 9h30 đến 11h00

Buổi tối: Thứ 3 - 5 - 7

- Lớp 1: Từ 17h00 đến 18h30

- Lớp 2: Từ 18h30 đến 20h00

Xem thêm
KHÓA HỌC UKULELE

KHÓA HỌC UKULELE

Học phí: 2.400.000đ/ khóa

Buổi tối các ngày trong tuần: 

- Lớp 1: Từ 17h00 đến 18h30

- Lớp 2: Từ 18h30 đến 20h00

Buổi sáng: Thứ 2 - 4 - 6 - 7 - CN

- Lớp 1: Từ 7h30 đến 9h00

- Lớp 2: Từ 9h30 đến 11h00

Xem thêm
GUITAR NÂNG CAO

GUITAR NÂNG CAO

Học phí: 5.000.000đ/ khóa

 

Xem thêm

Tin tức

Video

Go Top