Trung Tâm Âm Nhạc Nguyên Sơn | Cửa hàng nhạc cụ tại Bình Dương

Trung Tâm Âm Nhạc Nguyên Sơn | Học đàn Guitar tại Dĩ An Bình Dương

Trung Tâm Âm Nhạc Nguyên Sơn | Học Piano tại Bình Dương

NĂM SẢN XUẤT ĐÀN PIANO GRAND YAMAHA

Trung Tâm Âm Nhạc Nguyên Sơn | Trường Nhạc tại Bình Dương
Trung Tâm Âm Nhạc Nguyên Sơn | Lớp dạy nhạc tại Bình Dương
NĂM SẢN XUẤT ĐÀN PIANO GRAND YAMAHA

Bài viết cùng chủ đề: 

 

PIANO YAMAHA GRAND

 

MODEL PEDAL SERIAL NO. YEAR
NO.20 2 40000 – 60000 1947-1953
G2A - G3A - G5A 2 60000 – 600000 1954-1967
G2D - G3D - G5D 2 600000 – 1230000 1967-1971
G2E - G3E - G5E 2 1230000 – 4250000 1971-1985
G2A - G3A - G5A 3 4250000 – 4700000 1985-1988
G1B - G2B - G3B - G5B 3 4700000 – 4890000 1988-1990
G1E - G2E - G3E - G5E 3 4890000 – 5360000 1990-1994
C3 2 650000 – 1040000 1967-1970
C3B 2 1230000 – 3010000 1971-1979
C3 - C5 2 3010000 – 4250000 1979-1985
C3A - C5A 3 4250000 – 4700000 1985-1988
C3B - C5B 3 4700000 – 4890000 1988-1990
C3E - C5E 3 4890000 – 5360000 1990-1994
G7 2 60000 – 600000 1954-1967
C7 2 600000 – 2150000 1967-1975
C7B 2 2150000 – 3010000 1975-1979
C7 3 3010000 – 3780000 1979-1983
C7A 3 3780000 – 4700000 1983-1988
C7B 3 4700000 – 4890000 1988-1990
C7E 3 4890000 – 5360000 1990-1994
S400B 3 3580000 – 4850000 1982-1990
S400E 3 4850000 – 5310000 1990-1994
S700E 3 4790000 – 5310000 1989-1994
A1 3 5270000 – 5360000 1993-1994
A1S 3 5360000 – 5460000 1994-1996
A1R 3 5360000 – 1994-1999
S4, S6 3 5310000 – 1994-
CF 3 600000 – 4990000 1967-1991
CF III 3 3750000 – 1983-
CF III - S 3 4990000- 1991-

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:

Tin tức

Video

Go Top