Trung Tâm Âm Nhạc Nguyên Sơn | Cửa hàng nhạc cụ tại Bình Dương

Trung Tâm Âm Nhạc Nguyên Sơn | Học đàn Guitar tại Dĩ An Bình Dương

Trung Tâm Âm Nhạc Nguyên Sơn | Học Piano tại Bình Dương

NĂM SẢN XUẤT ĐÀN PIANO KAWAI

Trung Tâm Âm Nhạc Nguyên Sơn | Trường Nhạc tại Bình Dương
Trung Tâm Âm Nhạc Nguyên Sơn | Lớp dạy nhạc tại Bình Dương
NĂM SẢN XUẤT ĐÀN PIANO KAWAI

Bài viết cùng chủ đề: 

PIANO KAWAI UPRIGHT

 

MODEL PEDAL SERIAL NO. YEAR
K8, K20, K35, K48   32000 - 170000 1958-1966
KS1, KS2, KS3 3 170000 - 329000 1966-1969
KU1, KU1D KU2, KU2D KU3, KU3D KU5, KU5D 3 329000 - 478000 1969-1971
KU1B, 2B, 3B, 5B 3 478000 - 577000 1971-1973
BL31, BL51 BL61, BL71 3 577000 - 1100000 1973-1980
BL12 3 688000 - 1100000 1974-1980
US50, US60 US70 3 1100000 - 1600000 1980-1985
KS2F  KS3F  KS5F 3 1100000 - 1600000 1980-1985
CL2 3 1300000 - 1500000 1982-1985
CL3 3 1400000 - 1750000 1984-1987
BS10 3 1790000 - 1987-
BS20, BS30 BS40 3 1715000 - 1987-
KL65B  KL72W US63H 3 1800000 - 1988-
BS20S 3 1800000 - 1988-
ED48E  ED52S 3 1690000 - 1986-
BS2A  BS3A 3 1926000 -  1990-
BS1A 3 1970000 - 1990-
CL5 3 1976000 -  1990-
KL95R  KL64K 3 1970000 - 1990-
KL51WI  KL51KF KL53K  KL78W 3 1895000 -  1989-
KL75W  KL74K KL68W 3 1926000 -   1990-
US6X 3 1895000 - 1989-
UX8X  US9X 3 1970000 - 1990-
H5020 H503W 3 2010000 - 1991-
H102W  H201R  H202M  H301W 3 2010000 - 1991-

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:

Tin tức

Video

Go Top